კონტაქტი

პროდუქტთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ „საქართველოს ბანკის“ საინფორმაციო მომსახურების ცენტრს ტელეფონის ნომერზე 2 444 444, რომელიც 24-საათიანი რეჟიმით მუშაობს ან ეწვიოთ სს „საქართველოს ბანკის“ ოფიციალურ ვებგვერდს: www.sb.ge