წესები და პირობები

ბარათზე შეზღუდულია შემდეგი შინაარსის სურათის/დიზაინის დატანა:

 • სასაქონლო/სავაჭრო მარკები;
 • ლოგოები;
 • სლოგანები;
 • ორგანიზაციის დასახელებები;
 • ნებისმიერი მესამე მხარის ბრენდთან დაკავშირებული საავტორო უფლებებით დაცული მასალები;
 • სარეკლამო მასალა;
 • პრომო მასალა;
 • ცნობილი ადამიანების სურათები;
 • სურათები ანიმაციური ფილმებიდან;
 • ტელეფონის ნომრები;
 • მისამართები;
 • ინტერნეტბმულები (ლინკები);
 • ანგარიშების ნომრები;
 • ბარათის პინკოდები;
 • პროვოკაციული შინაარსის მქონე სურათები;
 • სექსუალური შინაარსის მქონე სურათები;
 • ძალადობის ამსახველი სურათები;
 • შეურაცხმყოფელი სურათები;
 • არაეთიკური სურათები;
 • სიშიშვლისა და ნაწილობრივი სიშიშვლის ამსახველი სურათები;
 • მკრეხელობის გამომხატველი სიტყვები;
 • უწმაწური, შეურაცხმყოფელი სიტყვები;
 • ალკოჰოლური სასმელების სურათები;
 • თამბაქოს სურათები;
 • ცეცხლსასროლი, ცივი იარაღის სურათები;
 • არალეგალური და ანტისოციალური ქცევის ამსახველი სურათები;
 • სურათები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ქვეყანაში დამკვიდრებულ კულტურულ ნორმებს;
 • სურათები, რომლებიც გამოხატავს პოლიტიკური, რელიგიური ან სოციალურად მიუღებელი ჯგუფების აზრებსა და რწმენას.
 • სურათები, რომლებიც იკვეთება ბარათის დამცავ ზონებთან/ნიშნებთან.
 • რელიგიურ თემატიკის შემცველი სურათები/დიზაინები.

შეზღუდული შინაარსის სურათის/დიზაინის ატვირთვის შემთხვევაში მოხდება მათი უარყოფა.